+

Konkurs na projekt Muzeum Historycznego w Skierniewicach

Projekt: 2015

Konkurs na projekt Muzeum Historycznego w Skierniewicach.

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé, Aleksandra Zakęś, Joanna Poniedzielska, Anna Nauwaldt, Mateusz Szpotowicz, Monika Jachimowska, Ula Michalska, Marta Truszkiewicz

Projekt wykonany w ramach konkursu na przebudowę budynku przy ul. Batorego 64J na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach. Projektowany obiekt znajduje się w ważnym dla urbanistyki Skierniewic miejscu, z jednej strony w bliskim sąsiedztwie historycznego centrum, z drugiej na obszarze dawnych koszar o szczególnym dla miasta charakterze. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada, że muzeum powinno oddziaływać na potencjalnych użytkowników w dwojaki sposób – przede wszystkim jako swoisty magnes, miejsce spotkań, chętnie odwiedzane zarówno przez lokalną społeczność, jak i turystów, ale również jako odsyłacz do innych obiektów na turystycznym szlaku Skierniewic.

Obszar objęty opracowaniem: 4000 m².