+

Skwer im. Wandy Lurie w Warszawie

Projekt: VII 2017

Skwer im. Wandy Lurie w Warszawie

Autorzy: Julian Żmijewski, Andrzej Jaworski, Zuzanna Massé-Deda, Cecylia Brandt-Jeżo

Współpraca: Urszula Michalska (kształtownia.pl), Marta Truszkiewicz (kształtownia.pl)

Wielobranżowy projekt skweru położonego w rejonie tzw. Kolonii Wawelberga w Warszawie obejmuje przekształcenia o charakterze przestrzenno-krajobrazowym, funkcjonalnym i technicznym. Projekt przewiduje rewitalizację zdegradowanego przestrzennie terenu rekreacji oraz dostosowanie obszaru do pełnienia funkcji społeczno-kulturowych i zaspokojenia potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców osiedla. Wykonanie projektu obejmowało przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, uwzględnienie wniosków i wytycznych w wybranym wariancie koncepcji oraz przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Obszar objęty opracowaniem: ok 4500 m2.