Izba Pamięci w Puławach

Raj Doczesny Komunistów

POLMOS w Żyrardowie

Konkurs na Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Centrum Lokalne „Dawny Bazar Rogatka”

Symbole Niepodległości

Po Wielkiej Wojnie – Europa 1918-1923

Wystawa „Sługa Boży”

Skwer im. Wandy Lurie w Warszawie

Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek

Muzeum im. Prof. St. Fischera w Bochni

Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

Centrum lokalne – Plac Hallera w Warszawie

„Stacja Muzeum” konkurs na muzeum kolejnictwa w Warszawie

Projekt koncepcyjny rewitalizacji Kwartału nr 36 w Szczecinie

Wystawa „Pojednanie-Versöhnung – in progress” we Wrocławiu

Wystawa „Siedem cudów Wrocławia i Dolnego Śląska”

Konkurs na projekt Muzeum Historycznego w Skierniewicach

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna parku edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie

Koncepcja przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym

Konkurs na koncepcję Panteonu-Mauzoleum ofiar zbrodni komunistycznych – kwatera Ł Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie

Aranżacja wystawy stałej „Wrocław 1945-2016” w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania części osiedla Wygoda w Białymstoku

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Śląskiej 32 w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy

Konkurs na koncepcję ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie

Psie Pole – Centrum Biblioteczno – Kulturalne

Tereny rekreacyjne w Rembertowie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej miejskiej promenady „Droga do Wolności” w Gdańsku

Plac Narutowicza w Warszawie

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna biblioteki publicznej i urzędu miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru wystawy WUWA we Wrocławiu

Adaptacja kina „ZORZA” na Centrum Sztuki Filmowej w Chełmie

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

Plan regulacyjny „Chopin Airport City” w Warszawie

Wystawa „Droga do Jedności” w Brukseli

Meeting Point Stop Cafe – punkty w Gdańsku i w Warszawie

Nowe Orłowo w Gdyni

Przystanek Koszalin

Wystawa w ICHOT w Ostrowie Tumskim

Muzeum Plakatu w Wilanowie – identyfikacja

Starogród – Instalacja plenerowa w Warszawie