+

STANISŁAW WIKTOREK

inżynier

s.wiktorek@jazplus.pl
+48 508 787 422