Kazimierz Dolny – Kamieniołom

Kazimierz Dolny | 2015

Klient

Gmina Kazimierz Dolny

Faza projektu

Opracowanie konkursowe

Pobierz pdf

Koncepcja programu użytkowego oraz zagospodarowania przestrzennego kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Przestrzeń dawnego kamieniołomu jest obszarem o dużych walorach krajobrazowych, widokowych i geologicznych, choć zdegradowanym. Poszczególne etapy proponowanej rewitalizacji umożliwiają wydobycie potencjału turystycznego. Najważniejszym zadaniem projektowym było uporządkowanie i uczytelnienie przestrzenne terenu. Proponowane elementy programu funkcjonalnego koncentrują się wokół konkretnych walorów środowiska przyrodniczego, m.in. malowniczego brzegu Wisły. Projektowana ścieżka edukacyjna zwraca uwagę użytkownika na walory krajobrazu. Projektowane rozwiązania w minimalny sposób ingerują w tkankę naturalną. Przedstawiony program jest elastyczny – może podlegać modyfikacjom w zależności od potrzeb społeczności lub propozycji inwestora.