Raj Doczesny Komunistów

Wrocław | 12.2018 – 03.2019

Klient

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

Powierzchnia

400 m²

Faza projektu

Zrealizowany

Nagroda

I nagroda w konkursie

Pobierz pdf

Wystawa „Raj doczesny komunistów” jest ekspozycją czasową, prezentowaną w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Podstawowym celem wystawy jest ukazanie grozy systemu komunistycznego, manifestującej się przez sto lat jego istnienia w różnych wcieleniach (począwszy od rewolucji bolszewickiej w 1917 r.). Wystawa spełnia nie tylko funkcję edukacyjną. Jej ważnym przesłaniem jest także przestroga, zarówno przed samym komunizmem, jak i wszelkimi innymi próbami rewolucyjnego rozwiązywania problemów ludzkości. Równocześnie wystawa w sposób symboliczny oddawać będzie cześć milionom ofiar systemu komunistycznego. Zwiedzający wystawę prowadzeni są przez kolejne kręgi piekła – metafora nawiązuje do Boskiej Komedii Dantego – przedstawia istotę komunistycznego zniewolenia: od kłamstwa do zbrodni. Każdy krąg stanowi osobne
zagadnienie ujęte w intrygujący, scenograficzny sposób.