Stacja Muzeum

Warszawa | 2016

Klient

PKP S.A.

Powierzchnia

ok. 42 000 m²

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Nagroda

III nagroda

Pobierz pdf

Wielobranżowy projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów na granicy dzielnic Wola i Włochy w Warszawie z przeznaczeniem na obiekty edukacji, kultury i usług, na biura i administrację oraz techniczne (w tym hala napraw i budynki warsztatów), a także wielofunkcyjne tereny rekreacyjne. Projekt obejmuje modernizację i przebudowę infrastruktury drogowej i kolejowej w rejonie inwestycji. Obiektem głównym jest relokowane z rejonu Dworca Głównego warszawskie Muzeum Kolejnictwa – „Stacja Muzeum”. Projekt wykonano w ramach dwuetapowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum”.