Wrastanie

Szczecin | 2017

Klient

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Powierzchnia

ok. 200 m²

Faza projektu

Zrealizowany

Pobierz pdf

Wystawa ukazuje wybrane aspekty najnowszej historii Ziem Zachodnich i Północnych. Jest to opowieść o procesie budowania wspólnoty z setek tysięcy wykorzenionych migrantów; opowieść o zniszczeniu i odbudowie, o dorobku cywilizacyjnym stworzonym na wojennych gruzach. Narracja wystawy prowadzona jest linearnie przez kilka sekcji tematycznych, które – mimo że stanowią odrębne części – są ze sobą logicznie powiązane. Zgodnie z przyjętym założeniem najpierw ukazane jest doświadczenie zbiorowe – wielka migracja, a w kolejnych sekcjach widz poznaje doświadczenia jednostek, konkretnych osób i rodzin. Wystawa zbudowana jest z elementów systemowych umożliwiających prezentację w wielu lokalizacjach. By poprawić mobilność wybrano materiały powszechnie dostępne i odporne na działanie trudnych warunków atmosferycznych.