Centrum Nauki Kopernik

Warszawa | 2017

Klient

Centrum Nauki Kopernik

Faza projektu

Opracowanie konkursowe

Pobierz pdf

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) przedstawia program funkcjonalno-użytkowy wraz z otoczeniem budynku. Struktura konstrukcyjna budynku PPK jest czytelna zarówno widziana wewnątrz, jak i obserwowana z przestrzeni publicznej. Od strony ulicy obiekt jest wyrafinowany technologicznie, aktywny i zintegrowany z systemami budynku, natomiast elewacja związana z przestrzenią parku i nadwiśla jest prosta, surowa i pasywna. Zaproponowane są technologiczne rozwiązania dla budynku energooszczędnego. Wewnętrzny podział funkcjonalny, sposób i intensywność użytkowania różnych przestrzeni są odzwierciedlone w elewacji. Przyległe do budynku tarasy stanowią rozszerzenie i uzupełnienie programu funkcjonalnego obiektu. PPK to rozpoznawalny budynek, który jednocześnie stanowi kompozycyjne dopełnienie dla istniejącego obiektu CNK.