Cukrownia Borowiczki

Płock | 2017

Klient

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Powierzchnia

10 ha

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Pobierz pdf

Wielobranżowa koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy adaptacji zespołu zabytkowych obiektów dawnej Cukrowni Borowiczki do funkcji centrum konferencyjnego, w którego skład wchodzą: zespół hotelowy, sale wielofunkcyjne, centrum edukacji o inżynierii przemysłowej oraz przestrzenie rekreacji. Projekt przewiduje różne modele zagospodarowania terenu objętego przyszłą inwestycją, z uwzględnieniem zachowania funkcji magazynowo-archiwizacyjnej w części obszaru. Zespół budynków cukrowni Borowiczki znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia użytkowa obiektów: ok 8000 m².