Warszawa – Skwer Kępna

Warszawa | 2019-2020

Klient

Zarząd Zieleni Warszawskiej

Współpraca

Fundacja STOCZNIA, Kształtownia.pl

Powierzchnia

ok. 1,2 ha

Faza projektu

Zrealizowany

Pobierz pdf

Projekt „Skweru Kępna” zrealizowany został w procesie konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców i zarządzających przestrzenią jednostek. Koncepcja zakłada wprowadzenie trzech stref funkcjonalnych: placu zabaw, terenu zieleni z możliwością realizacji nieformalnych działań sąsiedzkich i parkingu. Projektowany plac zabaw zostanie wykonany z naturalnych materiałów, drewna i wikliny co nawiązuje do istniejącego nieformalnego miejsca zabaw tzw. „Pragórki”. Nasyp byłego toru kolejki obsługującej teren Portu Praskiego, obecnie zagospodarowany jest jako nieformalne ogródki działkowe i znajdujące się w ich obrębie charakterystyczne dla dzielnicy gołębniki. Projekt przewiduje otwarcie tej przestrzeni z zachowaniem jej sąsiedzkiego charakteru przez wytworzenie otwartych ogrodów społecznych, sadu owocowego, wybiegu dla psów oraz udostępnienie gołębników. Koncepcja przewiduje również uporządkowanie parkingu z wydzieleniem odpowiednich stref dla pieszych i małą retencją wody w jego obrębie.

Proces projektowy został przeprowadzony z udziałem: mieszkańców, architektów, architektów krajobrazu oraz zespołu socjologów.

Raport z konsultacji: Jaki Skwer przy Kępnej ?