Skwer Polin

Warszawa | 2018

Klient

Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca

Fundacja STOCZNIA

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Pobierz pdf

Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni, znajdującego się w pobliżu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w skład którego wchodzi skwer W. Brandta. Projekt składa się z koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i projektu zieleni, układu komunikacyjnego i elementów wyposażenia w powiązaniu z terenami otaczającymi. Centralna część skweru zachowa swoją otwartą formę. Planowany jest nowy układ ścieżek, lekkie pofalowanie terenu i nasadzenia, które pozwolą na wydzielenie dodatkowych przestrzeni o zmiennym charakterze. Pojawią się miejsca do uprawiania sportu, zabawy z dziećmi, spokojniejszej rekreacji, pikników czy spotkań towarzyskich.