Szczecin- Dąbie

Szczecin | 2021

Klient

Miasto Szczecin

Współpraca

Pictureworks

Faza projektu

Projekt koncepcyjny

Zespół

Andrzej Jaworski, Anna Pruszyńska, Mateusz Szpotowicz, Andrzej Karwan

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA REWITALIZACJI ZABUDOWY W REJONIE ULIC: OFICERSKIEJ, MIERNICZEJ, CICHEJ, LEKARSKIEJ i A.KRZYWOŃ W SZCZECINIE NA TLE REWITALIZACJI OBSZARU STAREGO MIASTA DĄBIE

Patrzymy na zadanie rewitalizacji starego miasta Dąbie przez pryzmat różnych działań interwencyjnych, które by dobrze działać powinny wzajemnie się uzupełniać, takich jak:
• inicjatywy organizacyjno-administracyjne, związane z zarządzaniem przestrzenią, zasadami jej stałej obsługi
i utrzymania, polityki lokalowej;
• interwencje urbanistyczne i architektoniczne, związane z kształtem przestrzeni, zasadami kompozycji i charakteru zabudowy;
• uruchomienie działań społecznych, związane z aktywnością i aktywizacją mieszkańców, odpowiadające ich potrzebom
i mające potencjał wzmacniania więzi społecznych.

Jednym z głównych narzędzi nowej kompozycji urbanistycznej osiedla jest stworzenie czytelnego i spójnego systemu głównych przestrzeni publicznych - stanowiących jego zarówno przestrzenny jak i funkcjonalny kręgosłup krystalizujący plan miasta. W ten sposób wskazane są główne obszary, które decydują zarówno o spójności funkcjonalnej jak i odpowiadają za jego odbiór wizualny i przestrzenny. Jest to jednocześnie rekomendacja dotycząca priorytetyzacji działań - w szczególności w sytuacji rozproszenia odpowiedzialności za różne obszary i warstwy miasta między różne podmioty organizacyjne.