STOCZNIA
Fundacja Pracownia Innowacji i Badań Społecznych STOCZNIA

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. | https://stocznia.org.pl/

PZR
Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Specjalizujemy się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.
| http://www.pzr.org.pl/